GREEN DELI Гостивар објавува ОГЛАС за МАГАЦИОНЕР/Оператор во магацин

Опис на работно место

 • Извршување прием на роба со внесување по локации;
 • Истовар и сместување на репроматеријали, суровини и други производи за потребите на производниот процес;
 • Складирање на робата во магацинот според нивната намена и ажурирање на податоците во системот;
 • Подготовка на нарачки;
 • Проверка на рокови и декларации;
 • Проверка на потенцијални несогласувања помеѓу количините на материјали во магацинот и податоците во системот;
 • Организација и контрола на залиха на производи во погон;
 • Врши подготовка на готовиот производ и товарање;
 • Изработка на потребна документација;
 • Работа според важечките стандарди, прописи и процедури;
 • Користење на виљушкар;
 • Врши други работи што ќе му бидат доверени од страна на одговорниот на магацин;

Потребни способности и вештини

 • Способност за работа во тим;
 • Самоиницијативност, исполнителност и чесност;
 • Организираност и одговорност;
 • Посветеност, педантност и темелност во извршувањето на работните обврски;

Што нудиме

 • Работа во смени;
 • Почетна плата до 40.000 денари во зависност од работното искуство на кандидатот на иста или слична работна позиција;
 • Организиран превоз и топол оброк;
 • Работа според зададени стандарди за безбедност;
 • Одлична можност за напредување и усовршување во работата;
 • Позитивна тимска работна атмосфера.

Доколку ги исполнувате условите и сте мотивирани за работа испратете ваша биографија на greendelimk@gmail.com со назнака Магационер/Оператор.

Избраните кандидати ќе бидат контактирани за понатамошно интервју.

Објавено од Green Deli Гостивар / 09.05.2022

Објавено од

user

Green Deli Гостивар

Фабрика за конзервна индустрија од Гостивар, Македонија.

Контакт Инфо