Администратор/ка

Опис на работно место

 • Административна подршка во работењето (подготвување и доставување на известувања, барања и сл.)
 • Спроведување административни активности, грижа за непречено фукнкционирање на канцеларијата и поддршка на целокупното административно работење
 • Подготовка, прием, складирање на документација
 • Посета на клиенти, институции

Потребни способности и вештини

 • Познавање на работа на компјутер (MS Office, Outlook)
 • Способност за мултитаскинг и работа со крајни рокови;
 • Работа под притисок
 • Развиени способности за тимска работа
 • Развиени комуникациски вештини
 • Организираност, аналитичност и флексибилност
 • Професионалност, работна етика и доверливост во однос на информации и податоци
 • Верен навивач на КК Гостивар

Што нудиме

 • Редовни примања
 • Бенефиции кои ги нуди спортскиот клуб
  Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови, кратка биографија со фотографија можат да испратат на: kkgostivar2015@hotmail.com Сите пристигнати биографии ќе се третираат со максимална доверливост. Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат повикани на интервју.